A2ZAPK

ICAR BT TPMS3.2

ICAR BT TPMS v3.2

Downloads: 1949


Free

ICAR BT TPMS / Specifications

ICAR BT TPMS / Screenshots

ICAR BT TPMS 3.2
Loading... ICAR BT TPMS 3.2
Loading... ICAR BT TPMS 3.2

ICAR BT TPMS / Description

Ứng dụng bao gồm những chức năng sau:
- Giám sát áp suất lốp
- Khớp lốp
- Đảo lốp
- Có nhiều tùy chọn đơn vị áp suất (Bar PSI kPa Kg) và nhiệt độ (ºC ºF) để hiển thị
- Cảnh báo âm thanh
- Cảnh báo rung
- Chọn bật hoặc tắt cảnh báo giọng nói trên OBD
- Đặt giới hạn cảnh báo áp suất trên
- Đặt giới hạn cảnh báp áp suất dưới
- Giới hạn cảnh báo nhiệt độ
Nếu trong quá trình sử dụng có vấn đề gì hoặc muốn bổ sung gì bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email:[email protected]
The application includes the following functions:
- Monitoring tire pressure
- Tire joints
- Turning tires
- There are many options of pressure units (Bar PSI kPa Kg) and temperature (ºC ºF) to display.
- Sound alert
- Vibration alert
- Choose to enable or disable voice alerts on OBD
- Set the upper pressure warning limit
- Set the limit pressure limit scene
- Temperature warning limit
If there are any problems during use or would like to add anything please contact us via email: [email protected]

Show More >

Choose Download Locations for ICAR BT TPMS v3.2


ICAR BT TPMS / Tags

Share ICAR BT TPMS At Social Media