A2ZAPK

ICAR ADI5 TPMS1.0

ICAR ADI5 TPMS v1.0

Downloads: 869


Free

ICAR ADI5 TPMS / Specifications

ICAR ADI5 TPMS / Screenshots

ICAR ADI5 TPMS 1.0
Loading... ICAR ADI5 TPMS 1.0
Loading... ICAR ADI5 TPMS 1.0
Loading... ICAR ADI5 TPMS 1.0
Loading... ICAR ADI5 TPMS 1.0

ICAR ADI5 TPMS / Description

ELLISAFE ADI5 là mẫu mở rộng của bộ cảm biến áp suất lốp ADI4. Nó thừa hưởng toàn bộ những ưu điểm đặc điểm của bộ ADI4. Tuy nhiên với 5 van bạn sẽ có thêm 1 van lắp sẵn cho lốp dự phòng. Việc thay lốp ngoài đường có thể tiến hành và tự khớp lốp dễ dàng nhanh chóng.

Bộ cảm biến áp suất lốp ELLISAFE ADI5 cùng bộ AD4 đã khẳng định một điều. Đó là nói đến cảm biến là nói đến ICAR. Bởi công ty TNHH ICAR Việt Nam luôn là đơn vị tiên phong dẫn đầu về cảm biến ô tô nói chung và cảm biến áp suất lốp TPMS nói riêng. Luôn mang lại những điều mới mẻ và chất lượng cao nhất cho khách hàng.

Cũng như bộ ADI4 phương thức hoạt động của bộ ADI5 cũng qua sóng vô tuyến và cổng USB. Yêu cầu để sử dụng được là cần có đầu DVD android bất kỳ.

Thông tin cơ bản
Mã hiệu: ELLISAFE ADI5
Tên sản phẩm: Cảm biến áp suất lốp kết nối USB ELLISAFE ADI5 lắp cho đầu android
Hiển thị: Áp suất nhiệt độ rò rỉ lốp (thủng săm)… trên màn hình Android ô tô
Hỗ trợ hình đại diện nổi giao diện đẹp mắt
Ngôn ngữ: Tiếng Việt (hiển thị và cảnh báo âm thanh)
Chip cảm biến: Infineon SP40 của Germany
Pin: Panasonic nhật bản
Thời gian hoạt động của pin: 5 năm
Cảm biến: 5 van cảm biến gắn trong lốp
Kết nối màn hình: USB
Điều kiện để sử dụng: Ô tô có lắp đầu DVD android
Cho phép đặt ngưỡng báo động
Thông tin khác
Nhiệt độ làm việc: -20ºC đến 80ºC
Áp suất làm việc: 0 đến 8 Bar (116 Psi)
Sai số đo áp suất: ±0.1 Bar (1.5 Psi)
Sai số đo nhiệt độ: ±1 ºC
Công suất: <10 dbm
Tần số sóng mang: 433.92 MHZ
Kích thước van: Đường kính 20 mm dài 17 mm
Trọng lượng cảm biến: 8 -10 g
Hướng dẫn sử dụng cảm biến áp suất lốp ELLISAFE ADI5
Giao diện sử dụng và hình ảnh van khi lắp trên lốp

Hướng dẫn tải và cài đặt phần mềm quản lý

Hướng dẫn khớp lốp và đảo lốp

Hướng dẫn thiết lập trên ứng dụng

Đọc màn hình thông báo

Một số lưu ý quan trọng
ELLISAFE ADI5 is an extension of the ADI4 tire pressure sensor. It inherits all the advantages and characteristics of ADI4. However with 5 valves you get an extra valve for spare tires. Changing tires on the road can be carried out and self-matched easily quickly.

The ELLISAFE ADI5 tire pressure sensor and AD4 have confirmed one thing. That is referring to the sensor is the ICAR. Because ICAR Vietnam Co. Ltd. is always the leading unit in automotive sensors in general and TPMS tire pressure sensors in particular. Always bring new and highest quality to customers.

Like the ADI4 the mode of operation of the ADI5 is also via radio and USB. Requirements for use are needed for any android DVD player.

Basic information
Code: ELLISAFE ADI5
Product name: ELLISAFE ADI5 USB tire pressure sensor for android devices
Display: Pressure temperature tire leakage (perforation) ... on the automobile Android screen
Support floating avatar beautiful interface
Language: Vietnamese (display and sound alert)
Sensor chip: Infineon SP40 of Germany
Battery: Panasonic Japan
Battery operating time: 5 years
Sensor: 5 valve sensor mounted in the tire
Display connection: USB
Conditions for use: Cars with android DVD players
Allow setting alarm threshold
Other information
Working temperature: -20ºC to 80ºC
Working pressure: 0 to 8 Bar (116 Psi)
Pressure tolerance: ± 0.1 Bar (1.5 Psi)
Temperature measurement error: ± 1 ºC
Capacity: <10 dbm
Carrier frequency: 433.92 MHZ
Valve size: Diameter 20 mm length 17 mm
Sensor weight: 8 -10 g
Instruction for using ELLISAFE ADI5 tire pressure sensors
User interface and valve image when mounted on tires

Instructions for downloading and installing management software

Instructions for kneading and turning

Instructions for setting on the application

Read the notification screen

Some important notes

Show More >

Choose Download Locations for ICAR ADI5 TPMS v1.0


ICAR ADI5 TPMS / Tags

Share ICAR ADI5 TPMS At Social Media