A2ZAPK

Wędkarstwo Zezwolenia Ryby Mapa Łowisk3.4.149

Wędkarstwo Zezwolenia Ryby Mapa Łowisk v3.4.149

Downloads: 1680


Free

Wędkarstwo Zezwolenia Ryby Mapa Łowisk / Specifications

Wędkarstwo Zezwolenia Ryby Mapa Łowisk / Screenshots

Wędkarstwo Zezwolenia Ryby Mapa Łowisk 3.4.149
Loading... Wędkarstwo Zezwolenia Ryby Mapa Łowisk 3.4.149
Loading... Wędkarstwo Zezwolenia Ryby Mapa Łowisk 3.4.149
Loading... Wędkarstwo Zezwolenia Ryby Mapa Łowisk 3.4.149
Loading... Wędkarstwo Zezwolenia Ryby Mapa Łowisk 3.4.149
Loading... Wędkarstwo Zezwolenia Ryby Mapa Łowisk 3.4.149
Loading... Wędkarstwo Zezwolenia Ryby Mapa Łowisk 3.4.149

Wędkarstwo Zezwolenia Ryby Mapa Łowisk / Description

Zimorodek: Wędkarstwo Zezwolenia Ryby Mapa Łowisk to pomocnik wędkarza przeznaczony dla wszystkich tych którzy kochają wędkować.

Kupuj zezwolenia o każdej porze dnia i nocy w dowolnym miejscu w Polsce.

Wędkowanie jest Twoim ulubionym zajęciem? Chciałbyś znaleźć miejsce do łowienia ryb w Twojej okolicy? Jesteś w nowym miejscu i chciałbyś wybrać się na ryby? Jesteś przejazdem w Gdańsku Kaliszu Płocku lub w Lublinie i szukasz łowiska w okolicy? Jesteś na rybach i szukasz sklepów wędkarskich w okolicy? Trafiłeś idealnie.

Zimorodek: Wędkarstwo Zezwolenia Ryby Mapa Łowisk to aplikacja dla wędkarzy która wskaże Ci listę dostępnych sklepów wędkarskich akwenów gdzie będziesz mógł oddać się swojej pasji.

Znalezienie miejsca do wędkowania z naszym nowoczesnym pomocnikiem wędkarza nigdy nie było prostsze.
Funkcje w naszym pomocniku wędkarza:
- zakup zezwoleń wędkarskich w aplikacji.
- wyszukiwanie akwenów wodnych wg typów: jezioro kanał morze rzeka rzeka wielka nizinna staw wyrobisko starorzecze zbiornik zaporowy.
- lista akwenów w okolicy: typ akwenu dzierżawca RZGW lokalizacja długość początek koniec z informacjami odnośnie aktualnych okresów ochronnych.
- lista sklepów wędkarskich z danymi adresowymi: adres strona internetowa numer telefonu godziny otwarcia.
- lista jednostek Państwowej Straży Rybackiej w całej w Polsce
- w naszej aplikacji dla wędkarzy istnieje możliwość także określenie Twojej obecnej lokalizacji
- możliwość dodania do ulubionych danej lokalizacji lub danego sklepu wędkarskiego
- możliwość filtrowania wyników: tylko zbiorniki wodne łowiska PZW.
- specjalnie opracowany algorytm prowadzi najkrótszą drogą do danego akwenu a dzięki wykorzystaniu Google Maps również uwzględniając natężenie ruchu. Nasz pomocnik wędkarza umożliwia zapamiętanie danej pozycji GPS (ciekawego łowiska np. górki). Bezpośrednio do Państwowej Straży Rybackiej można wysłać sms'a lub e-mail z namiarem na sprzęt kłusowniczy.
Zapomniałeś informacji odnośnie okresów ochronnych lub wymiarów? Nic nie szkodzi.
Korzystając z naszej aplikacji dla wędkarzy 🎣 otrzymujesz dostęp do informacji odnośnie wymiarów górnych wymiarów dolnych okresów ochronnych limitów połowów ryb takich jak:
boleń brzana certa miętus sandacz sum szczupak świnka węgorz amur głowacica jaź jelec karaś karp kleń krąp leszcz lin lipień łosoś okoń płoć pstrąg potokowy rozpiór sieja tołpyga troć wędrowna ukleja wzdręga).

Nasz pomocnik wędkarza Zimorodek: Zezwolenia Ryby Wędkarstwo Mapa Łowisk pozwala także zapisywanie swoich ulubionych wędkarskich miejscówek.

Częściowa lista akwenów z naszego pomocnika wędkarskiego: Warta nr 7 Odra nr 3 Wisła nr 1 Parsęta Drwęca Radew Wieprza Ina Jezioro Koronowkie (Zalew Koronowski) Jezioro Drawskie Jeziorsko Powidz Śniardwy Jeziorak Dargin Jezioro Siemianowskie Mamry Niegocin Gardno Jamno Zalew Zegrzyński Gopło Kisajno Nickie Wielmie Wigry Łebsko Miedwie Zbiornik Goczałkowicki Jezioro Czorsztyńskie (Czorsztyn) i wiele wiele innych.

Wiemy że ważną kwestią dla każdego wędkarza jest sprzęt i akcesoria wędkarskie. Korzystając z aplikacji otrzymujesz dostęp do ogromnej bazy sklepów wędkarskich które znajdziesz w pobliżu.

Zimorodek: Wędkarstwo Zezwolenia Ryby Mapa Łowisk to darmowy przewodnik wędkarski po akwenach w całej Polsce.
Kingfisher: Fishing Permits Fish Map of Fisheries is a fishing helper designed for all those who love fishing.

Buy permits at any time of the day or night anywhere in Poland.

Is fishing your favorite pastime? Would you like to find a place to fish in your area? Are you in a new place and would like to go fishing? Are you passing through Gdańsk Kalisz Płock or Lublin and looking for a fishery in the area? Are you fishing and looking for fishing shops in the area? You've come to the right place.

Kingfisher: Fishing Permits Fish Map of Fisheries is an application for fishermen that will show you a list of available fishing stores waters where you can devote yourself to your passion.

Finding a place to fishing with our modern fishing helper has never been easier.
Features in our angler's helper :
- purchase of fishing permits in the application.
- searching for water reservoirs by type: lake canal sea river great lowland river pond excavation oxbow lake dam reservoir.
- list of water bodies in the area: type of reservoir RZGW tenant location length beginning end with information on current conservation periods.
- list of fishing tackle stores with address details: address website phone number opening hours.
- list of units of the State Fisheries Guard throughout Poland
- in our application for anglers it is also possible to specify your current location
- the ability to add to a given location or fishing store
- the ability to filter results: only water reservoirs PZW fishery.
- a specially developed algorithm leads along the shortest path to a given area and thanks to the use of Google Maps also taking into account the volume of traffic. Our fishing helper allows you to remember a given GPS position (interesting fishing ground e.g. hills). You can send an SMS or e-mail with information on poaching equipment directly to the State Fisheries Guard.
Forgot information about protection periods or dimensions? No worries.
By using our application for anglers 🎣 you get access to information regarding upper dimensions lower dimensions protection periods fishing limits such as:
asp barbell complexion burbot zander catfish pike mumps eel grass carp turdin ide dace crucian carp chub bream bream tench grayling salmon perch roach brown trout split whitefish silver carp brown trout bleak rudd).

Our fishing helper Kingfisher: Permits Fish Fishing Fisheries Map also allows you to save your favorite fishing spots.

Partial list of waters from our fishing helper: Warta No. 7 Odra No. 3 Wisła No. 1 Parsęta Drwęca Radew Wieprza Ina Koronowkie Lake (Koronowski Lagoon) Drawskie Lake Jeziorsko Powidz Śniardwy Jeziorak Dargin Siemianowskie Lake Mamry Niegocin Gardno Jamno Zegrzyński Lagoon Gopło Kisajno Nickie Wielmie Wigry Łebsko Miedwie the Goczałkowicki Reservoir Czorsztyn Lake (Czorsztyn) and many others.

We know that fishing equipment and accessories are an important issue for every angler. By using the application you get access to a huge database of fishing shops that you will find nearby.

Kingfisher: Fishing Permits Fish Map of Fisheries is a free fishing guide for waters throughout Poland.

Show More >

Wędkarstwo Zezwolenia Ryby Mapa Łowisk / What's New in v3.4.149

🎯 Poprawiona obsługa zmiany hasła
🎯 Poprawki drobnych błędów

[email protected] 🎣

Choose Download Locations for Wędkarstwo Zezwolenia Ryby Mapa Łowisk v3.4.149


Wędkarstwo Zezwolenia Ryby Mapa Łowisk / Tags

Share Wędkarstwo Zezwolenia Ryby Mapa Łowisk At Social Media