A2ZAPK

Advoider1.902

Advoider v1.902

Downloads: 971


Free

Advoider / Specifications

Advoider / Screenshots

Advoider 1.902
Loading... Advoider 1.902
Loading... Advoider 1.902
Loading... Advoider 1.902
Loading... Advoider 1.902
Loading... Advoider 1.902

Advoider / Description

Advoider to aplikacja mobilna dzięki której nie tylko skonfigurujesz ale także dostosujesz urządzenie Advoider do swoich preferencji.

Z jej pomocą:
- określisz jakich treści nie chcesz oglądać w telewizji oraz co ma zrobić Advoider w momencie ich emisji. Do wyboru będziesz mieć m.in.: możliwość wyciszenia dźwięku przełączenia na inny wybrany kanał na którym nie ma np. reklam lub wyłączenie dekodera. Po ich zakończeniu Advoider automatycznie powróci na obserwowaną przez Ciebie stację włączy dekoder lub wróci do ustalonego wcześniej poziomu głośności;

- dowiesz się kiedy rozpocznie i zakończy się reklama lub program;

- twój telefon zmieni się w pilota który będzie sterował urządzeniem;
będziesz mieć stały dostęp do tygodniowego programu telewizyjnego dla ponad 200 stacji;

- ustawisz przypomnienie o interesującym Cię programie;

- przeczytasz o czym będzie film teleturniej czy kolejny odcinek Twojego ulubionego serialu a także dowiesz się o datach ich powtórek i premierowych emisjach.

Aplikacja Advoider kompatybilna jest z urządzeniami mobilnymi z zainstalowanym systemem operacyjnym Android od wersji 6.0.

Pamiętaj aby móc korzystać z aplikacji Advoider niezbędne jest posiadanie urządzenia Advoider!
Advoider is a mobile application that allows you not only to configure but also adapt the Advoider device to your preferences.

With her help:
- you specify what content you do not want to watch on TV and what Advoider should do at the time of their broadcast. You will have the option of among others: the ability to mute the sound switch to another selected channel which has no ads for example or turn off the decoder. When they finish Advoider will automatically return to the station you are watching turn on the decoder or return to the previously set volume level;

- you will know when the advertisement or program will start and end;

- your phone will change into a remote control that will control the device;
you will have permanent access to a weekly television program for over 200 stations;

- set a reminder for the program you are interested in;

- you will read what the film will be about the quiz show or the next episode of your favorite series as well as learn about the dates of their replays and premiere broadcasts.
 
The Advoider application is compatible with mobile devices with the Android operating system installed from version 6.0.

Remember you must have an Advoider device to use the Advoider app!

Show More >

Advoider / What's New in v1.902

Ulepszenia i poprawki błędów.

Choose Download Locations for Advoider v1.902


Advoider / Tags

Share Advoider At Social Media