A2ZAPK

SW Cờ Tướng VIP - SW phần mềm Cờ Tướng2.0.1

SW Cờ Tướng VIP - SW phần mềm Cờ Tướng v2.0.1

Downloads: 215


Free

SW Cờ Tướng VIP - SW phần mềm Cờ Tướng / Specifications

SW Cờ Tướng VIP - SW phần mềm Cờ Tướng / Screenshots

SW Cờ Tướng VIP - SW phần mềm Cờ Tướng 2.0.1
Loading... SW Cờ Tướng VIP - SW phần mềm Cờ Tướng 2.0.1
Loading... SW Cờ Tướng VIP - SW phần mềm Cờ Tướng 2.0.1
Loading... SW Cờ Tướng VIP - SW phần mềm Cờ Tướng 2.0.1
Loading... SW Cờ Tướng VIP - SW phần mềm Cờ Tướng 2.0.1
Loading... SW Cờ Tướng VIP - SW phần mềm Cờ Tướng 2.0.1
Loading... SW Cờ Tướng VIP - SW phần mềm Cờ Tướng 2.0.1
Loading... SW Cờ Tướng VIP - SW phần mềm Cờ Tướng 2.0.1
Loading... SW Cờ Tướng VIP - SW phần mềm Cờ Tướng 2.0.1
Loading... SW Cờ Tướng VIP - SW phần mềm Cờ Tướng 2.0.1

SW Cờ Tướng VIP - SW phần mềm Cờ Tướng / Description

Cờ tướng (Tiếng Trung: 象棋) hay còn gọi là cờ Trung Hoa (Tiếng Trung: 中國象棋) là một trò chơi trí tuệ dành cho hai người.

Phần mềm dành để học khai cuộc cờ tướng. Và các chức năng như sau:

- Thẩm cờ.
- Học Khai cuộc
- Luyện cờ
- Chơi với máy (cấp độ khó tương đương 9.2 của thiên thiên tượng kỳ).
Chinese Chess (Chinese: 象棋) also known as Chinese chess (Chinese: 中國 象棋) is an intellectual game for two people.

Software for learning how to open chess. And the functions are as follows:

- Review chess.
- Opening School
- Practice chess
- Play against the machine (difficulty level is equivalent to 9.2 of the celestial eye).

Show More >

SW Cờ Tướng VIP - SW phần mềm Cờ Tướng / What's New in v2.0.1

Sửa lỗi nhỏ
Update vip 24U
Update một số tính năng mới.

Choose Download Locations for SW Cờ Tướng VIP - SW phần mềm Cờ Tướng v2.0.1


SW Cờ Tướng VIP - SW phần mềm Cờ Tướng / Tags

Share SW Cờ Tướng VIP - SW phần mềm Cờ Tướng At Social Media