A2ZAPK

Mój Orange5.36.0.7869

Mój Orange v5.36.0.7869

Downloads: 1355


Free

Mój Orange / Specifications

Mój Orange / Screenshots

Mój Orange 5.36.0.7869
Loading... Mój Orange 5.36.0.7869
Loading... Mój Orange 5.36.0.7869
Loading... Mój Orange 5.36.0.7869
Loading... Mój Orange 5.36.0.7869
Loading... Mój Orange 5.36.0.7869

Mój Orange / Description

Już jest odnowiona aplikacja Mój Orange. Trochę się u nas pozmieniało!

Aplikacja nie jest u Ciebie dostępna? Nie martw się stopniowo udostępniamy ją coraz większej liczbie klientów.

Co z logowaniem?

Jesteś właścicielem konta? Fantastycznie! Możesz logować się mailem takim samym jakiego używasz do logowania na orange.pl i który podałeś przy zakupie usług.

Jesteś użytkownikiem? Możesz korzystać z szybkiego podglądu tak jak dotychczas. Zobaczysz tam podstawowe informacje o numerze.

_________

Zobacz co znajdziesz w nowej wersji:
1) Wszystko w jednym miejscu – nie musisz się przełączać żeby zobaczyć wszystkie swoje usługi. Tak jest po prostu wygodniej.
2) Szkoda czasu na opłaty – dlatego wprowadziliśmy szybkie płatności.
3) Możesz się zainteresować – i my wiemy czym! W sekcji „Dla Ciebie znajdziesz oferty dopasowane do Ciebie.
4) Będzie można pójść do sklepu – nowy smartfon tablet czy obudowa – to wszystko zamówisz w aplikacji. Łatwo i wygodnie.
5) Szybkość i użyteczność – kto ma czas na uruchomianie się aplikacji która trwa trwa i trwa… Poprawiliśmy. Jest szybciej!
_________

Co więcej?
O zmianach poprawkach i dodatkach będziemy informować Cię w tekstach aktualizacji apki.
Czekamy na Twoją opinię wytropione błędy i sugestie zmian. Możesz pisać na forum nasz.orange.pl.
The My Orange application has been renewed. It has changed a bit with us!

The application is not available for you? Don't worry we are gradually making it available to more and more customers.

What about logging in?

Are you the account owner? Fantastic! You can log in using the same email you use to log in to orange.pl and which you provided when purchasing services.

Are you a user You can use the quick preview just like before. You will see basic information about the number there.

_________

See what you'll find in the new version:
1) Everything in one place - you don't have to switch to see all your services. It's just more convenient.
2) It's a waste of time - that's why we introduced quick payments.
3) You may be interested - and we know what! In the "For You" section you will find offers tailored to you.
4) You will be able to go to the store - a new smartphone tablet or case - you can order it all in the application. Easy and convenient.
5) Speed ​​and usability - who has time to run an application that is in progress continues and continues ... We've improved. It's faster!
_________

Moreover?
We will inform you about changes updates and app updates.
We look forward to your feedback tracked mistakes and suggestions for changes. You can write on the forum Nasz.orange.pl.

Show More >

Mój Orange / What's New in v5.36.0.7869

DPI:nodpi
Coraz zimniej, a u nas całkiem gorące nowości:
– najnowsze wiadomości – teraz zobaczysz je na ekranie głównym apki, nawet na Szybkim Podglądzie!
– wyszukiwarka usług – w "Pakietach i usługach" – będzie szybciej!
– polecane usługi – zobaczysz je czasami na ekranie głównym – podpowiemy, co mamy ciekawego
– szybkie oferty – kończy Ci się umowa? Najszybciej przedłużysz ją w apce. Dwa kliknięcia, e-mailowe potwierdzenie umowy i już!
– statusy Twoich spraw – wszystko w apce. Łatwiej i wygodniej!

Choose Download Locations for Mój Orange v5.36.0.7869


Mój Orange / Tags

Share Mój Orange At Social Media