A2ZAPK

Gazeta 24/7 : wiadomości, pogoda, sport1.0.5

Gazeta 24/7 : wiadomości, pogoda, sport v1.0.5

Downloads: 1442


Free

Gazeta 24/7 : wiadomości, pogoda, sport / Specifications

Gazeta 24/7 : wiadomości, pogoda, sport / Screenshots

Gazeta 24/7 : wiadomości, pogoda, sport 1.0.5
Loading... Gazeta 24/7 : wiadomości, pogoda, sport 1.0.5
Loading... Gazeta 24/7 : wiadomości, pogoda, sport 1.0.5
Loading... Gazeta 24/7 : wiadomości, pogoda, sport 1.0.5
Loading... Gazeta 24/7 : wiadomości, pogoda, sport 1.0.5
Loading... Gazeta 24/7 : wiadomości, pogoda, sport 1.0.5
Loading... Gazeta 24/7 : wiadomości, pogoda, sport 1.0.5
Loading... Gazeta 24/7 : wiadomości, pogoda, sport 1.0.5
Loading... Gazeta 24/7 : wiadomości, pogoda, sport 1.0.5
Loading... Gazeta 24/7 : wiadomości, pogoda, sport 1.0.5

Gazeta 24/7 : wiadomości, pogoda, sport / Description

Najlepsze wiadomości o Polsce Breaking aby otrzymywać najświeższe informacje i najświeższe informacje ze świata i regionu nauki i kultury oraz sportu a także aktualne komentarze.

Dzięki aplikacji mobilnej Polska Gazeteler 24h możesz błyskawicznie śledzić całodobową transmisję na żywo z najświeższych wiadomości z Polski i ze świata. Na stale aktualizowanej i zawsze aktywnej stronie z wiadomościami możesz być informowany o wszystkich najnowszych wydarzeniach zwłaszcza w kategoriach Agenda Gospodarka Sport Czasopisma i Życie.

FUNKCJE:

* Możesz zmienić rozmiar czcionki jeśli chcesz.
* Możesz być informowany o lokalnych wiadomościach z miasta w którym mieszkasz.
* Możesz natychmiast dowiedzieć się o nowych produktach i osiągnięciach w kategorii technologii.
* Możesz zapisać wiadomości które chcesz w ulubionych dotykając gwiazdki. Jeśli chcesz później dotrzeć do tych wiadomości możesz je zobaczyć w zakładce „Ulubione.
* Możesz łatwo udostępniać wiadomości które lubisz ze swojego konta na Facebooku SMS-ie telegramie komunikatorze lub innych kontach w mediach społecznościowych.
* Dzięki funkcji powiadomień push możesz otrzymywać najświeższe wiadomości jako powiadomienia
* Możesz oglądać wiadomości wideo.
* Możesz natychmiast wysłać swoje pytania komentarze i sugestie za pomocą jednego przycisku „Skontaktuj się z nami.
* Oprócz najświeższych informacji zawiera również ciekawe fakty znalezione w sieci oraz zabawne zdjęcia. Felietony i komentarze do aktualnych wydarzeń w Polsce i na świecie. Szczęśliwe zdjęcia filmy tematy z różnych dziedzin
The best news about Poland Breaking to receive the latest information and the latest news from the world and the region science and culture and sport as well as current comments.

Thanks to the Polska Gazeteler 24h mobile application you can instantly follow the 24/7 live broadcast of the latest news from Poland and the world. On the constantly updated and always active news page you can stay informed of all the latest developments especially in the categories Agenda Economy Sports Magazines and Life.

FUNCTIONS:

* You can change the font size if you want.
* You can be informed about local news from the city where you live.
* You can immediately find out about new products and developments in the technology category.
* You can save the messages you want in favorites by tapping the star. If you want to reach these messages later you can see them in the "Favorites" tab.
* You can easily share the messages you like from your Facebook account SMS Telegram Messenger or other social media accounts.
* Thanks to the push notification function you can receive the latest news as notifications
* You can watch video messages.
* You can immediately send your questions comments and suggestions with one button "Contact us".
* In addition to the latest information it also contains interesting facts found on the web and funny photos. Columns and commentaries on current events in Poland and around the world. Happy photos videos topics from various fields

Show More >

Gazeta 24/7 : wiadomości, pogoda, sport / What's New in v1.0.5

Nowa cecha:
- Wybierz swoją ulubioną kategorię
- Optymalizacja wydajności
- Napraw kilka błędów

Choose Download Locations for Gazeta 24/7 : wiadomości, pogoda, sport v1.0.5


Gazeta 24/7 : wiadomości, pogoda, sport / Tags

Share Gazeta 24/7 : wiadomości, pogoda, sport At Social Media