A2ZAPK

Thiền Đương Đại2.1.0

Thiền Đương Đại v2.1.0

Downloads: 1492


Free

Thiền Đương Đại / Specifications

Thiền Đương Đại / Screenshots

Thiền Đương Đại 2.1.0
Loading... Thiền Đương Đại 2.1.0
Loading... Thiền Đương Đại 2.1.0
Loading... Thiền Đương Đại 2.1.0
Loading... Thiền Đương Đại 2.1.0
Loading... Thiền Đương Đại 2.1.0
Loading... Thiền Đương Đại 2.1.0
Loading... Thiền Đương Đại 2.1.0

Thiền Đương Đại / Description

Thiền Đương Đại là app đầu tiên dẫn thiền bằng tiếng Việt và dành riêng cho người Việt.

Với các bài thiền đơn giản nhưng hiệu quả phù hợp với cuộc sống bận rộn và năng động người dùng dễ dàng tìm lại sự bình yên trong tâm hồn kết nối và nhận thức về bản thân.

Các bài dẫn của Thiền Đương Đại có chủ đề phong phú từ thư giãn nâng cao sự tập trung kết nối với cơ thể và tâm hồn... đến chữa lành các tổn thương về tinh thần.

- Kho bài thiền bài nhạc phong phú.
- Ngủ ngon và khoẻ mạnh hơn với các bài thư giãn giảm đau.
- Cảm xúc cân bằng và trí lực tinh anh hơn với các bài dẫn thiền thở chữa lành.
- Kết nối với bản thân và những người xung quanh sâu sắc hơn qua những thông điệp cuộc sống.
- Tất cả các phần nội dung đều được cập nhật thêm mới hàng tháng.
Contemporary Meditation is the first app for meditating in Vietnamese and exclusively for Vietnamese.

With simple yet effective meditation suitable for a busy and active life users can easily find peace of mind connection and self-awareness.

Contemporary Meditation's teachings cover a wide variety of topics from relaxing enhancing concentration connecting with body and soul ... to healing mental damage.

- A rich collection of meditation and music.
- Sleep better and healthier with relaxation and pain relief exercises.
- Emotionally balanced and mentally refined with meditation breathing healing tutorials.
- Connect with yourself and those around you more deeply through life messages.
- All content sections are updated and added monthly.

Show More >

Thiền Đương Đại / What's New in v2.1.0

- Thay đổi giao diện cho phần Âm nhạc và Thông điệp.
- Cập nhật một vài nâng cấp nhỏ.

Choose Download Locations for Thiền Đương Đại v2.1.0


Thiền Đương Đại / Tags

Share Thiền Đương Đại At Social Media