A2ZAPK

VITAY4.3.4

VITAY v4.3.4

Downloads: 643


Free

VITAY / Specifications

VITAY / Screenshots

VITAY 4.3.4
Loading... VITAY 4.3.4
Loading... VITAY 4.3.4
Loading... VITAY 4.3.4
Loading... VITAY 4.3.4
Loading... VITAY 4.3.4
Loading... VITAY 4.3.4
Loading... VITAY 4.3.4

VITAY / Description

Karty VITAY nie musisz już szukać – znajdziesz ją w swoim telefonie bo masz go zawsze przy sobie. Dzięki przejrzystemu menu zdobędziesz dostęp do mnóstwa funkcjonalności. Z tej wyjątkowej aplikacji możesz korzystać w domu na stacji i w podróży. Intuicyjne menu czytelne strony i szybkie kroki – wszystko dla Twojej wygody.
Co więcej dzięki funkcji ORLEN Pay zyskujesz możliwość dokonania zapłaty za zatankowane paliwo wybrane produkty pozapaliwowe czy też kody do niektórych myjni bez konieczności wchodzenia do sklepu.
To bardzo proste. Wystarczy że skonfigurujesz swoje konto dodasz do aplikacji swoją kartę płatniczą lub skorzystać z płatności Google Pay i BLIK. Po zatankowaniu należy zeskanować kod QR znajdujący się na dystrybutorze potwierdzić dane transakcji i zatwierdzić transakcję PINem lub poprzez funkcje biometryczne urządzenia. To wszystko. Otrzymasz też e-fakturę za dokonaną transakcję. Nie ominą Cię też rabaty związane z Biznes Tank lub Kartą Dużej Rodziny.
Pobierz aplikację już dziś!
• odbieraj bony
• skorzystaj z rabatów KDR i Biznes Tank
• płać mobilnie za paliwo i inne produkty/usługi
• dzięki atrakcyjnym kuponom szybciej zbieraj punkty na wymarzony prezent
• autoryzuj transakcje VITAY odbieraj prezenty za pomocą PIN-u
• łatwo nawiguj do najbliższej stacji ORLEN
• w razie potrzeby zaglądaj do historii transakcji VITAY w której
odnajdziesz aktualne saldo oraz jego zmiany po naliczeniu punktów
• poznaj ofertę Stop Cafe oraz aktualne promocje w sklepie
• sprawdź historię swoich transakcji ORLEN Pay
You don't have to look for the VITAY card anymore - you will find it in your phone because you always have it with you. Thanks to the clear menu you will gain access to a lot of functionalities. You can use this unique application at home at the station and on the go. Intuitive menu clear pages and quick steps - all for your convenience.
What's more thanks to the ORLEN Pay function you can pay for refueled fuel selected non-fuel products or codes for certain car washes without having to enter the store.
It is very easy. All you need to do is set up your account add your payment card to the application or use Google Pay and BLIK. After refueling scan the QR code on the dispenser confirm the transaction data and approve the transaction with a PIN or through the biometric functions of the device. That's all. You will also receive an e-invoice for the transaction. You will not miss discounts related to the Business Tank or the Large Family Card.
Download the app today!
• receive vouchers
• take advantage of the KDR and Biznes Tank discounts
• mobile pay for fuel and other products / services
• thanks to attractive coupons collect points faster for a dream gift
• authorize VITAY transactions receive gifts with a PIN
• easily navigate to the nearest ORLEN station
• if necessary consult the history of the VITAY transaction in which
you will find the current balance and its changes after earning points
• see the Stop Cafe offer and current promotions in the store
• check the history of your ORLEN Pay transactions

Show More >

VITAY / What's New in v4.3.4

Poprawiliśmy stabilność działania aplikacji.

Choose Download Locations for VITAY v4.3.4


VITAY / Tags

Share VITAY At Social Media