A2ZAPK

Lịch âm - Lịch vạn niên 2020 & 20211.0.2

Lịch âm - Lịch vạn niên 2020 & 2021 v1.0.2

Downloads: 1137


Free

Lịch âm - Lịch vạn niên 2020 & 2021 / Specifications

Lịch âm - Lịch vạn niên 2020 & 2021 / Screenshots

Lịch âm - Lịch vạn niên 2020 & 2021 1.0.2
Loading... Lịch âm - Lịch vạn niên 2020 & 2021 1.0.2
Loading... Lịch âm - Lịch vạn niên 2020 & 2021 1.0.2
Loading... Lịch âm - Lịch vạn niên 2020 & 2021 1.0.2

Lịch âm - Lịch vạn niên 2020 & 2021 / Description

Lịch vạn niên hay còn gọi là Lịch Việt là lịch âm cổ truyền của người Việt. Ứng dụng miễn phí phổ biến này giúp bạn có thể dễ dàng kiểm tra lịch âm dương các ngày lễ tết.

Lịch âm - Lịch vạn niên 2020 & 2021 cho phép xem các thông tin về lịch ngày lịch tháng âm dương và rất nhiều thông tin hữu dụng khác.

Không chỉ giúp bạn dễ dàng tra cứu ngày âm dương ứng dụng Lịch Việt còn giúp bạn dễ dàng xem dự báo thời tiết hôm nay dự báo thời tiết ngày mai hay dự báo thời tiết 10 ngày tới. Không chỉ xem dự báo thời tiết theo thời gian ứng dụng này còn giúp bạn xem dự báo thời tiết cho từng khu vực khác nhau dự báo thời tiết miền bắc dự báo thời tiết Hà Nội dự báo thời tiết Sài Gòn...

Ghi chú lại tất cả những ngày quan trọng mà bạn đã đánh dấu: ngày tốt ngày xấu của bạn để làm những việc lớn như xuất hành cưới vợ mua xe xây nhà.

Các chức năng chính của ứng dụng Lịch âm dương & lịch vạn niên 2021:
Xem lịch âm
Xem ngày âm lịch xem ngày dương lịch
Ghi chú ngày quan trọng ngày lễ tết
Xem dự báo thời tiết
Viết ghi chú cho lịch âm hoặc lịch dương
Nhắc lịch âm hoặc dương theo sự kiện
Dễ dàng chia sẻ qua mạng xã hội
Ứng dụng Lịch Việt : Lịch vạn niên 2021 giúp bạn dễ dàng và thuận tiện hơn rất nhiều trong việc tra cứu ngày âm dương và xe dự báo thời tiết chính xác. Tải ngay ứng dụng hoàn toàn miễn phí này để có những trải nghiệm tốt nhất.

Nếu bạn có bất kỳ đóng góp nào cho ứng dụng Lịch m - Lich Van Nien xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi nếu bạn yêu thích ứng dụng này vui lòng đánh giá chúng tôi 5⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ để ủng hộ nhà phát triển. Cảm ơn bạn!
The Perpetual Calendar also known as the Vietnamese Calendar is the Vietnamese traditional lunar calendar. This popular free app makes it easy to check the lunar calendar and the holidays.

Lunar Calendar - Perpetual Calendar 2020 & 2021 allows you to view information about calendar dates lunar calendar and many other useful information.

Not only helps you easily look up yin and yang dates the Vietnamese Calendar application also makes it easy to see today's weather forecast tomorrow's weather forecast or the next 10 days weather forecast. Not only see weather forecast by time this app also helps you to see weather forecast for each different area weather forecast in the North Hanoi weather forecast weather forecast in Saigon . ..

Make a note of all the important dates you've marked: good days bad days for big things like leaving getting married buying a car building a house.

Main functions of the Lunar Calendar & perpetual calendar 2021 application:
See the lunar calendar
See the lunar day see the calendar day
Important day notes holidays
See weather forecast
Write notes for the lunar or solar calendar
Remind the lunar or positive calendar according to the event
Easy to share via social networks
Vietnamese Calendar application: The perpetual calendar 2021 makes it much easier and more convenient for you to look up yin and yang dates and accurate weather forecast vehicles. Download this completely free application now to have the best experience.

If you have any contribution to Calendar app m - Lich Van Nien please contact us directly if you love this app please rate us 5⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ for support household developer. Thank you!

Show More >

Choose Download Locations for Lịch âm - Lịch vạn niên 2020 & 2021 v1.0.2


Lịch âm - Lịch vạn niên 2020 & 2021 / Tags

Share Lịch âm - Lịch vạn niên 2020 & 2021 At Social Media