A2ZAPK

Từ điển Tiếng Việt mới nhất2.0

Từ điển Tiếng Việt mới nhất v2.0

Downloads: 390


Free

Từ điển Tiếng Việt mới nhất / Specifications

Từ điển Tiếng Việt mới nhất / Screenshots

Từ điển Tiếng Việt mới nhất 2.0
Loading... Từ điển Tiếng Việt mới nhất 2.0
Loading... Từ điển Tiếng Việt mới nhất 2.0
Loading... Từ điển Tiếng Việt mới nhất 2.0
Loading... Từ điển Tiếng Việt mới nhất 2.0
Loading... Từ điển Tiếng Việt mới nhất 2.0
Loading... Từ điển Tiếng Việt mới nhất 2.0
Loading... Từ điển Tiếng Việt mới nhất 2.0
Loading... Từ điển Tiếng Việt mới nhất 2.0
Loading... Từ điển Tiếng Việt mới nhất 2.0

Từ điển Tiếng Việt mới nhất / Description

Từ điển Tiếng Việt (Việt-Việt)
- Tra cứu từ
- Hơn 36000 từ vựng
- Có gợi ý tìm kiếm
- Tra cứu offline có hỗ trợ tra cứu online
- Giải thích nghĩa phân loại từ kèm theo ví dụ
- Lưu lịch sử tìm kiếm
- Sửa các lỗi tìm kiếm xóa - xoá khỏe- khoẻ...

Từ điển Tiếng Việt mới nhất / What's New in v2.0

Từ điển Việt Việt
- Hơn 31000 từ vựng
- Tra cứu từ, có gợi ý tìm kiếm
- Tra cứu offline, online
- Giải thích nghĩa, phân loại từ, kèm theo ví dụ
- Có lịch sử tìm kiếm
- Sửa các lỗi tìm kiếm: sức khỏe thay cho sức khoẻ, dọa thay cho doạ, xóa thay cho xoá, ...

Choose Download Locations for Từ điển Tiếng Việt mới nhất v2.0Telegram

Từ điển Tiếng Việt mới nhất / Tags

Share Từ điển Tiếng Việt mới nhất At Social Media