A2ZAPK

Nokia Launcher2.5

Nokia Launcher v2.5

Downloads: 209


Free

Nokia Launcher / Specifications

Nokia Launcher / Screenshots

Nokia Launcher 2.5
Loading... Nokia Launcher 2.5
Loading... Nokia Launcher 2.5
Loading... Nokia Launcher 2.5
Loading... Nokia Launcher 2.5
Loading... Nokia Launcher 2.5
Loading... Nokia Launcher 2.5
Loading... Nokia Launcher 2.5
Loading... Nokia Launcher 2.5
Loading... Nokia Launcher 2.5

Nokia Launcher / Description

Ứng dụng cho người dùng cảm nhận lại giao diện người dùng của nokia cổ
- Ứng dụng yêu cầu quyền API AccessibilityService phục vụ tính năng hiển thị âm lượng khi thao tác nhất nút điều chỉnh âm lượng điện thoại

Nokia Launcher / What's New in v2.5

1. Sửa lỗi đóng ứng dụng đột ngột trên 1 số thiết bị
2. Tối ưu ứng dụng

Choose Download Locations for Nokia Launcher v2.5Telegram

Nokia Launcher / Tags

Share Nokia Launcher At Social Media