A2ZAPK

Lục địa Loren1.0.18

Lục địa Loren v1.0.18

Downloads: 1579


Free

Lục địa Loren / Specifications

Lục địa Loren / Screenshots

Lục địa Loren 1.0.18
Loading... Lục địa Loren 1.0.18
Loading... Lục địa Loren 1.0.18
Loading... Lục địa Loren 1.0.18
Loading... Lục địa Loren 1.0.18
Loading... Lục địa Loren 1.0.18
Loading... Lục địa Loren 1.0.18
Loading... Lục địa Loren 1.0.18
Loading... Lục địa Loren 1.0.18
Loading... Lục địa Loren 1.0.18

Lục địa Loren / Description

Lục Địa Loren: tái hiện nguyên bản thế giới trên lục địa cổ đại với các địa danh quen thuộc như: Lorencia Davias Noria hay Atlans.
Cốt truyện truyền thống cày level reset làm nhiệm vụ master được giữ nguyên.
Khởi đầu với những class đã quá nổi tiếng như:
DK DW Elf MG và DL.
Đưa trở lại những tính năng pk nổi tiếng như:
- Blood Castle.
- Devil Square.
- Chaos Castle.
- Castle Siege.
- Crywolf Invasion...
Tất cả các hệ thống đã được tinh chỉnh để cho phù hợp với tất cả các thiết bị di động.
Hệ thống tương tác giữa người chơi được giữ nguyên như:
- Bày bán.
- Giao dịch.
- Cửa hàng...

Show More >

Lục địa Loren / What's New in v1.0.18

Ra mắt Lục địa Loren

Choose Download Locations for Lục địa Loren v1.0.18Telegram

Lục địa Loren / Tags

Share Lục địa Loren At Social Media