A2ZAPK

Tai An Noi1.1

Tai An Noi v1.1

Downloads: 1220


Free

Tai An Noi / Specifications

Tai An Noi / Screenshots

Tai An Noi 1.1
Loading... Tai An Noi 1.1

Tai An Noi / Description

Hầu hết những người thành đạt trong xã hội đều là những người ăn nói thành công. Chẳng có gì ngạc nhiên khi điều ngược lại cũng nhiều phần đúng. Nếu như bạn cố gắng phát triển khả năng ăn nói của mình thì bạn sẽ là một người thành công. Nếu chưa thành đạt trong xã hội bạn có thể thay đổi điều này bằng cách hãy làm cho mình ăn nói giỏi hơn.

Như chúng ta đã biết ngôn ngữ là công cụ không thể thiếu của loài người để truyền đạt tư tưởng tình cảm. Hàng ngày chúng ta đều phải nói chuyện. Có người nói nhiều có người nói ít có người nói năng khéo léo nhưng có người lại nói năng vụng về.

Chúng ta thấy rằng để chấp nhận một ý tưởng thậm chí là một câu nói với người khéo nói thì bạn mặt mày rạng rỡ nhưng với người không biết cách nói thì bạn đau đầu mệt mỏi. Ăn nói là bản năng bẩm sinh của con người nhưng để nói hay thì phải rèn luyện.

Ứng dụng Tài Ăn Nói thông qua những ví dụ minh họa điển hình của cuộc sống các câu chuyện kinh điển như Gia Cát Lượng dưa vào tài ăn nói sang thuyết phục Đông Ngô liên minh chống Tào Tháo… được chắt lọc những yếu điểm thường gặp ăn nói thế nào để được mọi người hoan nghênh khen ngợi nói thế nào để người khác dễ tiếp thu nhất nói thế nào được mọi người khâm phục đàm phán thế nào để có lợi nhất và nói thế nào để dễ dàng thành công…Cuốn sách này sẽ giúp bạn rèn luyện làm sao để bạn có phương pháp kỹ năng làm cho người nghe mở lòng đón nhận những ý tường những ý kiến đóng góp của bạn. Điều này không khó nhưng điều này cơ bản nằm trong chính bản thân các bạn.
Most successful people in society are those who speak of success. Nothing surprising that the reverse is also true pieces. If you are trying to develop their ability to speak you will be a success. If not successful in society you can change this by please make yourself better speech.

As we all know language is an indispensable tool to convey human emotions thoughts. Every day we have to talk. Some say more some say less some say skillfully but others claimed clumsy performance.

We see that in order to accept an idea or even a saying with clever talk her face radiant you but the people do not know how to say you headache fatigue. Speech is innate instincts of man but to say and they must practice.

Applications "glibly" through the typical examples of life the classic story as Zhuge melon on glibly to persuade Eastern Wu alliance against Cao Cao ... is distil common weaknesses how to speak to people applaud praise telling other people how to most receptive saying how are people to admire how to negotiate the most beneficial and say how easy to succeed ... this book will help you work out how you can approach makes the listener skills open to receive ideas your suggestions. This is not difficult but this is basically in your own.

Show More >

Choose Download Locations for Tai An Noi v1.1


Tai An Noi / Tags

Share Tai An Noi At Social Media

Recommended for You

Loading...