A2ZAPK

Deck Heroes: Düello12.3.0

Deck Heroes: Düello v12.3.0

Downloads: 1336


Free

Deck Heroes: Düello / Specifications

Deck Heroes: Düello / Screenshots

Deck Heroes: Düello 12.3.0
Loading... Deck Heroes: Düello 12.3.0
Loading... Deck Heroes: Düello 12.3.0
Loading... Deck Heroes: Düello 12.3.0
Loading... Deck Heroes: Düello 12.3.0

Deck Heroes: Düello / Video Trailer or Demo

Deck Heroes: Düello / Description

Tehditaltındakikrallığıkurmakiçinkahramanlarvebüyülüyaratıklarlanihaidestenizioluşturun.Toplanabiliryüzlercekartlarla her desteeşsiz.Olağanüstü yüksekkalite HD grafiklerlegözlerinizişenlendirin heyecanvericisavaşlarıniçindekaybolunvegizemli muhteşemDeck Heroes: Düellodünyasınıniçinedalın. Şuandabaşlamaktandahaiyibir zaman yok! Meydanokumayıkabuledinvekendinizgörün.

ÖZELLİKLER
✔ÜcretsizOyna
✔DurmaksızınOynanabilirlik
Yenilikçioynanış bitmeyensavaşlarvesayısıztaktikler size kesinlikleoyunabağlayacak.
✔DünyalarSavaşı
Dörtırktaordunudiz.– İnsan Fae MortiiveNeander.
✔GörkemliÇizimler
Zarifvehassasdizaynlargözalıcılıklabirleştirildi canlırenklerKahramanınızıveyaratıkkartlarınızıhayatageçirecek.
✔MaceraSeniÇağırıyor!
Dopdoludetaylıharitalar labirentler testlervedahafazlasıcesurgezginleribekliyor.
✔DünyaÇapıAksiyon!
Dünyaçapındamilyonlarcaoyuncuheyecanverici kart macerasınınendişesinitecrübeediyor.
✔Adrenalin DoluEtki!
Zindanlar yarışmalarvedahafazlasıiçin: bubirPvPlimanı!


BİZİMLE İLETİŞİME GEÇ
Fansayfası: https://www.facebook.com/DeckHeroesTR/
Forum: http://dh.tr.forum.igg.com/
Tehditaltındakikrallığıkurmakiçinkahramanlarvebüyülüyaratıklarlanihaidestenizioluşturun.Toplanabiliryüzlercekartlarla Were each desteeşsiz.olağanüs yüksekkalit HD grafiklerlegözlerinizişenlendir's heyecanvericisavaşlarıniçindekaybolunvegizeml of muhteşemdeck Heroes: Düellodünyasınıniçinedal in. Şuandabaşlamaktandahaiyib is no time! The Meydanokumayıkabuledinvekendinizgör.

FEATURES
✔ücretsizoyn to
✔durmaksızınoynanabilirlik
Yenilikçioynanış bitmeyensavaşlarvesayısıztak Join kesinlikleoyunabağla to you.
✔dünyalarsavaş the
Dörtırktaordunudiz.- human Fae is mortiiveneand.
✔görkemliçizim on
He Zarifvehassasdizaynlargözalıcılıklabirleştiril will canlırenklerkahramanınızıveyaratıkkartlarınızıhayatageçir.
✔maceraseniçağırıy it!
Dopdoludetaylıharit mazes are testlervedahafazlasıcesurgezginleribekliy.
✔dünyaçapıaksiyo's!
Dünyaçapındamilyonlarcaoyuncuheyecanveric the card macerasınınendişesinitecrübeediy.
✔Adrenal the doluet that!
Dungeons the yarışmalarvedahafazlasıiç: bubirpvplim NEW!


COMMUNICATION WITH US NOW
Fansayfa of: https://www.facebook.com/deckheroestr/
Forum: http://dh.tr.forum.igg.com/

Show More >

Deck Heroes: Düello / What's New in v12.3.0

[New Content] 1. Added Artifact feature. 2. New Creatures:Dark Savant,Spirit Painter and Arcane Executioner. 3. New Hero:Twilight Ronin. [Enhancements] 1. Changed rewards for Traders. 2. Changed rewards for Momoya Bi-Hourly & Daily Ranking.

Choose Download Locations for Deck Heroes: Düello v12.3.0


Deck Heroes: Düello / Tags

Share Deck Heroes: Düello At Social Media