A2ZAPK

Kuizi Islam për fëmijë1

Kuizi Islam për fëmijë v1

Downloads: 276


Free

Kuizi Islam për fëmijë / Specifications

Kuizi Islam për fëmijë / Screenshots

Kuizi Islam për fëmijë 1
Loading... Kuizi Islam për fëmijë 1
Loading... Kuizi Islam për fëmijë 1
Loading... Kuizi Islam për fëmijë 1
Loading... Kuizi Islam për fëmijë 1

Kuizi Islam për fëmijë / Description

Ky aplikacion ka për qëllim argëtimin gëzimin dhe mësimin e fëmijëve musliman përmes pyetjeve të ndryshme të besimit fikhut historisë dhe kulturës Islame.

Kuizi Islam për fëmijë / What's New in v1

Checked for internet connection on application start.
Added loading spinners.
Added alert messages.

Choose Download Locations for Kuizi Islam për fëmijë v1


Kuizi Islam për fëmijë / Tags

Share Kuizi Islam për fëmijë At Social Media

Recommended for You

Loading...