A2ZAPK

SHMUapp5.0.15

SHMUapp v5.0.15

Contains Ads

Downloads: 1057


Free

SHMUapp / Specifications

SHMUapp / Screenshots

SHMUapp 5.0.15
Loading... SHMUapp 5.0.15
Loading... SHMUapp 5.0.15
Loading... SHMUapp 5.0.15
Loading... SHMUapp 5.0.15
Loading... SHMUapp 5.0.15
Loading... SHMUapp 5.0.15
Loading... SHMUapp 5.0.15
Loading... SHMUapp 5.0.15
Loading... SHMUapp 5.0.15

SHMUapp / Description

Aktuálne informácie o počasí priamo z webu SHMÚ!

SHMUapp nie je oficiálna aplikácia SHMÚ vznikla na podnet užívateľov a je dočasnou alternatívou.

Pred nahlásením chyby prosím skontrolujte stránku www.shmu.sk ak sa informácia nezobrazuje korektne tam (výpadky radarov modelu Aladin) nebude sa zobrazovať ani v rámci aplikácie

Aplikácia obsahuje nasledovné časti ich popis je uvedný v sekcii pomocník.

Model Aladin
Aktuálne počasie
Textová predpoveď
Radary
Úhrn zrážok
Výstrahy
Web SHMÚ

Páči sa Vám aplikácia? Ohodnoťte ju!

Vaše návrhy na zlepšenie môžete posielať na [email protected]

Riešenie problémov

1. Aplikácia po aktualizácii nejde spustiť
V tomto prípade je potrebné odstrániť dáta aplikácie alebo aplikáciu reinštalovať

2. Aplikácia nesťahuje žiadne dáta
Buď je problém s pripojením na internet alebo je tiež možné že SHMÚ zmenilo stránku


Ak udelíte aplikácii prístup k polohe budete dostávať notifikácie výstrah pre danú lokalitu vaša poloha bude vykreslená v mape a v produktoch si môžete vybrať lokalitu ktorá je k vám najbližšie.

Aplikácia zbiera anonymné údaje o používaní aplikácie za účelom jej vylepšovania. Používateľ vyslovuje inštaláciou súhlas na zber týchto anonymných údajov.

Používateľ aplikácie sťahuje dáta priamo z webu SHMÚ a využíva ich výhradne pre vlastnú potrebu. Aplikácia slúži ako zjednodušený prehliadač webu SHMÚ s doplnkami. Dáta v rámci aplikácie sú poskytované bez záruky. Smerodajný je vždy web SHMÚ.

Všetky informácie texty a elektronické obrázky ktoré obsahuje server http://www.shmu.sk sú duševným vlastníctvom Slovenského hydrometeorologického ústavu a nesmú byť reprodukované alebo použité iným spôsobom ako pre vlastnú potrebu bez súhlasu SHMÚ.
Current weather information from SHMÚ!

SHMUapp is not an official SHMÚ app it was initiated by users and is a temporary alternative.

Please check www.shmu.com before reporting a bug if the information is not displayed correctly (Aladin Radar Failure) will not appear within the app

The application contains the following sections their description is given in the Help section.

Aladin Model
Current Weather
Text prediction
Safety
Rainfall total
Warnings
SHMU Web

Do you like the app? Rate it!

You can send your suggestions for improvement to [email protected]

Troubleshooting

1. The application cannot be started after the update
In this case you need to remove app data or reinstall

2. The application does not download any data
Either there is a problem with the internet connection or it is also possible that SHMU has changed the page


If you grant an application location access you will receive site alerts for your location your location will be drawn on the map and you can choose the location that is closest to you in the products.

The application collects anonymous usage data to improve the application. The user agrees to install this anonymous data by installing.

The user of the application downloads the data directly from the SHMI web site and uses it exclusively for his own use. The app serves as a simplified SHMÚ web browser with add-ons. Data within the app is provided without warranty. The SHMÚ website is always relevant.

All information texts and electronic images contained in the http://www.shmu.sk server are the intellectual property of the Slovak Hydrometeorological Institute and may not be reproduced or used in any way other than for their own use without the consent of SHMI.

Show More >

SHMUapp / What's New in v5.0.15

- Otvorenie posledného zvoleného meteogramu
- Možnosť svetlého meteogramu v tmavom režime
- Zobrazenie bleskov v sekcii Radary
- Opravy chýb

Choose Download Locations for SHMUapp v5.0.15


SHMUapp / Tags

Share SHMUapp At Social Media

Recommended for You

Loading...