A2ZAPK

Vodič kroz život1.0

Vodič kroz život v1.0

Downloads: 588


Free

Vodič kroz život / Specifications

Vodič kroz život / Screenshots

Vodič kroz život 1.0
Loading... Vodič kroz život 1.0
Loading... Vodič kroz život 1.0
Loading... Vodič kroz život 1.0
Loading... Vodič kroz život 1.0

Vodič kroz život / Description

Ova aplikacija sadrži sljedeće tri knjige:1. Vodič kroz život u kojoj se govori o praktičnim savjetima koji su od koristi onima koji vjeruju i čine dobra djela;

2. Najstrpljiviji zatvorenik u historiji koja govori o iskušenjima kroz koja je prošao vjerovjesnik Jusuf o njegovu strpljenju i tome da mu je Allah džellešanuhu naposlijetku ukazao na izlaz te mu dao visok položaj;

3. Kazivanje o nepravednim ljudima koja sadrži istinita kazivanja o narodima i pojedincima koji su se otuđili od Svevišnjeg Allaha te ih je On uništio i kaznio.
This application contains the following three books:

 

1. "Guide to Life" in which we talk about practical tips that are beneficial to those who believe and do good deeds;

2. "patiently prisoner in history" which tells of the trials through which he passed Prophet Yusuf on his patience and that it is Allah ta'ala finally pointed to the exit and gave him a high position;

3. "Saying the unjust people" which contains the true sayings of nations and individuals who broke away from the Almighty Allah and it is He destroyed and punished.

Show More >

Vodič kroz život / What's New in v1.0

Manje izmjene

Choose Download Locations for Vodič kroz život v1.0


Vodič kroz život / Tags

Share Vodič kroz život At Social Media

Recommended for You

Loading...