A2ZAPK

Manok Na Pula1.6

Manok Na Pula v1.6

Downloads: 537


Free

Manok Na Pula / Specifications

Manok Na Pula / Screenshots

Manok Na Pula 1.6
Loading... Manok Na Pula 1.6
Loading... Manok Na Pula 1.6
Loading... Manok Na Pula 1.6
Loading... Manok Na Pula 1.6
Loading... Manok Na Pula 1.6
Loading... Manok Na Pula 1.6
Loading... Manok Na Pula 1.6
Loading... Manok Na Pula 1.6
Loading... Manok Na Pula 1.6

Manok Na Pula / Description

Inihahandog ng tataygames ang manok na pula! makipag tunggali sa ibang manok para tagumpay na mapadala ang pera ni misis sa paluwan!

Manok Na Pula / What's New in v1.6

When facing unbeatable robot you can select 50 pesos only.
Added Manok na TANDANG and Manok na Pink.
Adjust gameplay difficulty.
Added stats to see your favorite chicken and current game progress.

Choose Download Locations for Manok Na Pula v1.6Upload files & Earn Huge Money
SignUp Now

Manok Na Pula / Tags

Share Manok Na Pula At Social Media