A2ZAPK

Comi3.0.5

Comi v3.0.5

Downloads: 1614


Free

Comi / Specifications

Comi / Screenshots

Comi 3.0.5
Loading... Comi 3.0.5
Loading... Comi 3.0.5
Loading... Comi 3.0.5

Comi / Description

Comi là ứng dụng đọc truyện tranh webtoon bản quyền duy nhất tại Việt Nam hiện nay. Với nhiều đầu webtoon nổi tiếng thế giới được mua bản quyền và hàng chục đầu truyện tranh được đặt hàng độc quyền từ các họa sĩ hàng đầu trong nước Comi mong muốn sẽ trở thành kênh giải trí hàng đầu dành cho những người yêu quý truyện tranh Việt và nâng cao vị thế của nền truyện tranh Việt Nam.
Comi is a comic book reader application the only copyright webtoon in Vietnam today. With many world-famous webtoons being bought right and dozens of comic books being exclusively ordered by top artists in the country Comi wishes to become the premier entertainment channel for dear ones. Vietnamese comics and improve the position of the comic book Vietnam.

Comi / What's New in v3.0.5

Cứ nhẹ nhàng chiều chuộng mấy ông code cái là y như rằng phiên bản trước dính lỗi crash. Chúng tôi đã sửa lỗi trong phiên bản cập nhật này, và trừng phạt nặng tay với người gây hậu quả.

Choose Download Locations for Comi v3.0.5Upload files & Earn Huge Money
SignUp Now

Comi / Tags

Share Comi At Social Media