A2ZAPK

Panduan Lengkap Solat Fardhu & Sunat (wirid & Doa)2.3.0

Panduan Lengkap Solat Fardhu & Sunat (wirid & Doa) v2.3.0

Downloads: 1554


Free

Panduan Lengkap Solat Fardhu & Sunat (wirid & Doa) / Specifications

Panduan Lengkap Solat Fardhu & Sunat (wirid & Doa) / Screenshots

Panduan Lengkap Solat Fardhu & Sunat (wirid & Doa) 2.3.0
Loading... Panduan Lengkap Solat Fardhu & Sunat (wirid & Doa) 2.3.0
Loading... Panduan Lengkap Solat Fardhu & Sunat (wirid & Doa) 2.3.0
Loading... Panduan Lengkap Solat Fardhu & Sunat (wirid & Doa) 2.3.0
Loading... Panduan Lengkap Solat Fardhu & Sunat (wirid & Doa) 2.3.0
Loading... Panduan Lengkap Solat Fardhu & Sunat (wirid & Doa) 2.3.0
Loading... Panduan Lengkap Solat Fardhu & Sunat (wirid & Doa) 2.3.0
Loading... Panduan Lengkap Solat Fardhu & Sunat (wirid & Doa) 2.3.0
Loading... Panduan Lengkap Solat Fardhu & Sunat (wirid & Doa) 2.3.0
Loading... Panduan Lengkap Solat Fardhu & Sunat (wirid & Doa) 2.3.0

Panduan Lengkap Solat Fardhu & Sunat (wirid & Doa) / Description

Aplikasi hebat yang penuh manfaat tentang Panduan Solat FARDHU (Solat 5 Waktu) & Solat-Solat Sunat berserta dengan wirid selepas solat & doa-doa amalan seharian.

Mudah diakses dan senang digunakan.
Paparan skrin dalam kualiti HD
Boleh zoom in dan Zoom out tanpa menjejaskan kualiti paparan (Tidak Kabur)

SOLAT ialah tiang AGAMA...Sama-sama kita menunaikan dan menjaganya..
Insya Allah semoga kita semua dalam Rahmat ALLAH

Antara Kandungan..
- Bacaan Lafaz Niat Solat (Fardhu & Sunat)
- Mempelajari Cara Mengerjakan Solat Jamak & Qasar (Jika Bermusafir)
- Bacaan & Cara Mengambil Wudhuk dengan betul
- Bertayammum (Jika Ketiadaan Air)
- Mempelajari Doa Zikir & Doa Sesudah Solat
- Bacaan Doa Qunut

Antara Kandungan Solat-Solat Sunat..
- Solat Sunat TAUBAT
- Solat Sunat DHUHA
- Solat Sunat TAHAJJUD
- Solat Sunat AWWABIN
- Solat Sunat TASBIH
- Solat Sunat HAJAT
- Solat Sunat WITIR
- Solat Sunat ISTIKHARAH
Great apps that full benefits of the guide prayers (Salat 5 Hours) & Prayer-Prayer along with the prayers and chants prayers daily practice.

Easily accessible and easy to use.
Display screen in HD quality
Zoom can zoom in and out without affecting the quality of the display (not fuzzy)

SALAH is a pillar of religion ... Equally we perform and keep it ..
God willing I hope we all in GOD Blessings

Among the content ..
- Reading Lafaz intention Salat (Fard and Sunnah)
- Learn How To Perform Prayer Plural & Shortening (If travel)
- Reading & How to take ablution properly
- bertayammum (If the absence of water)
- Studying Prayer Remembrance and Prayer After Prayer
- Prayer Qunut

The content of prayers-prayers ..
- Prayer TAUBAT
- Duha
- Prayer tahajjud
- Prayer AWWABIN
- Prayer TASBIH
- Prayer HAJAT
- witr
- Prayer Istikharah

Show More >

Panduan Lengkap Solat Fardhu & Sunat (wirid & Doa) / What's New in v2.3.0

Mengemaskini Aplikasi kepada verson baru
Mudah digunakan
Sangat bermanfaat kepada semua
Stylish Design
Bug fix

Choose Download Locations for Panduan Lengkap Solat Fardhu & Sunat (wirid & Doa) v2.3.0Upload files & Earn Huge Money
SignUp Now

Panduan Lengkap Solat Fardhu & Sunat (wirid & Doa) / Tags

Share Panduan Lengkap Solat Fardhu & Sunat (wirid & Doa) At Social Media