A2ZAPK

IELTS Song Ngữ1.6.2

IELTS Song Ngữ v1.6.2

Downloads: 118


Free

IELTS Song Ngữ / Specifications

IELTS Song Ngữ / Screenshots

IELTS Song Ngữ 1.6.2
Loading... IELTS Song Ngữ 1.6.2
Loading... IELTS Song Ngữ 1.6.2
Loading... IELTS Song Ngữ 1.6.2
Loading... IELTS Song Ngữ 1.6.2
Loading... IELTS Song Ngữ 1.6.2
Loading... IELTS Song Ngữ 1.6.2
Loading... IELTS Song Ngữ 1.6.2

IELTS Song Ngữ / Description

- App bao gồm những bài dịch từ các sách IELTS phổ biến hiện nay
- Các bài dịch tài liệu IELTS chất lượng
- Highlight các từ vựng cần học
- Lưu trữ bộ từ vựng của bạn học từ vựng theo flashcard
- Lưu trữ các bài học đã học
- Rất nhiều Collocation idom hay sử dụng trong IELTS
- Chức năng trắc nghiệm từ vựng giúp bạn nhớ từ đó nhanh hơn lâu hơn
- Chức năng luyện dictation giúp bạn luyện nghe nói shadowling
- Xem các bộ phim giải trí các kiến thức khoa học xã hội
- Ngoài ra app còn cho phép học các song ngữ tiếng Pháp tiếng Trung và tiếng Nhật.
- Ielts song ngữ bao gồm những bài dịch từ các ielts book
- Các bài dịch tài liệu Ielts chất lượng
- Rất nhiều Collocation idom hay sử dụng trọng Ielts
- ielts listening
- ielts reading
- ielts writing
- ielts speaking
- Hướng dẫn học hiệu quả: https://www.youtube.com/watch?v=gKM2Z65ROEw

Show More >

IELTS Song Ngữ / What's New in v1.6.2

Redirect new app

Choose Download Locations for IELTS Song Ngữ v1.6.2Upload files & Earn Huge Money
SignUp Now

IELTS Song Ngữ / Tags

Share IELTS Song Ngữ At Social Media