A2ZAPK

geoGPS6.18

geoGPS v6.18

Downloads: 1639


Free

geoGPS / Specifications

geoGPS / Screenshots

geoGPS 6.18
Loading... geoGPS 6.18
Loading... geoGPS 6.18
Loading... geoGPS 6.18
Loading... geoGPS 6.18
Loading... geoGPS 6.18
Loading... geoGPS 6.18
Loading... geoGPS 6.18

geoGPS / Video Trailer or Demo

geoGPS / Description

Aplikacja mobilna przeznaczona do wyszukiwania i wyznaczania w terenie granice działek na podstawie ich numerów lub lokalizacji użytkownika.

Aplikacja korzysta z OFICJALNYCH DANYCH GEOMETRYCZNYCH dla działek udostępnianych zgodnie z USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989 Nr 30 poz. 163) przez organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny.

Podając wyłącznie numer działki lub wskazując na mapie palcem miejsce :
- pobierzesz oficjalne dane o współrzędnych punktów granicznych
- poznasz powierzchnię działki w rejestrze
- obliczysz powierzchnię matematyczną
- wygenerujesz szkic działki na tle mapy
- poznasz przeznaczenie działki w MPZP
- pobierzesz uchwałę o MPZP

Aplikacja pozwala na pomiary i tyczenia punktów w polskich układach odniesień.

GeoGPS obsługuje następujące układy współrzędnych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych :
- XY w PUWG 2000 strefy 5-8 ( dla mapy zasadniczej i mapa ewidencyjnej (kataster) )
- XY w PUWG 1992 południk 19 ( dla mapy topograficznej)
- XY w PUWG 1965 strefy (1-5)
- XY w UTM
- H w układach wysokości Kronsztad i Amsterdam (PL-KRON86-NH i PL-EVRF2007)

Aplikacja mobilna zintegrowana z prywatną chmurą dostępną również poprzez panel www oferuje następujące funkcjonalności:
- pomiar współrzędnych z wykorzystaniem wbudowanego modułu GPS lub zewnętrznego odbiornika GNSS
- kilka metod tyczenia
- dokumentowanie obiektów mierzonych zdjęciem lub szkicem
- pobieranie danych o działkach
- prezentacja danych katastralnych na tle map satelitarnych
- pobieranie rzędnych z NMT GUGIK
- wymiana danych pomiędzy użytkownikami mobilnymi i poprzez www
- zarządzanie pracą zdalne zlecenia
- import/eksport plik KML
- import/eksport plik TXT

Więcej na www.geogps.eu

W sklepie Google Play dostępna jest bezpłatna wersja 7 dniowa.

Show More >

geoGPS / What's New in v6.18

Zgodnie z Prawem geodezyjnym i kartograficznym aplikacja pobiera OFICJALNE dane geometryczne o działkach z terenu Polski.

Choose Download Locations for geoGPS v6.18Upload files & Earn Huge Money
SignUp Now

geoGPS / Tags

Share geoGPS At Social Media