A2ZAPK

3D Restoration - Apulum Castrum Principia Basilica3.0

3D Restoration - Apulum Castrum Principia Basilica v3.0

Downloads: 690


Free

3D Restoration - Apulum Castrum Principia Basilica / Specifications

3D Restoration - Apulum Castrum Principia Basilica / Screenshots

3D Restoration - Apulum Castrum Principia Basilica 3.0
Loading... 3D Restoration - Apulum Castrum Principia Basilica 3.0

3D Restoration - Apulum Castrum Principia Basilica / Video Trailer or Demo

3D Restoration - Apulum Castrum Principia Basilica / Description

3D restoration of Roman cities in Transylvania - Alba Iulia - Romania
- High-quality 3D graphics
- The restoration of the fortresses is made on the scale of archaeologists' plans.
- The guide is directed by you with a touchscreen joystick and a "Quit" button and can visit any place where it is sent. It does not just have some routes like games.
- The guide can go into any building or temple because they are all built 3D and are not replaced by movies like games.
- The virtual visit through these fortresses makes you familiar with the history and architecture of those times. It is an effective means of enriching knowledge in history.
- It's free
Follow us:
http://www.sargetia.ro/

Restaurare 3D a oraşelor romane din Transilvania - Alba Iulia - România
- Grafica 3D de înaltă calitate
- Restaurarea oraşelor se face pe scara planurilor arheologilor.
- Ghidul dvs. este deplasat cu un joystick touchscreen și un buton "Quit" și puteți vizita orice loc unde este trimis. Nu are doar câteva rute ca jocurile.
- Ghidul poate intra în orice clădire sau templu deoarece acestea sunt construite 3D și nu sunt înlocuite de filme ca la jocuri.
- Vizita virtuală prin aceste cetăți vă face să vă familiarizați cu istoria și arhitectura acelor vremuri. Este un mijloc eficace de îmbogățire a cunoștințelor în istorie.
- Este gratis
Urmează-ne:
http://www.sargetia.ro/

Show More >

3D Restoration - Apulum Castrum Principia Basilica / What's New in v3.0

Dacian Fortress Sarmizegetusa Regia v 4.0 64-bit

Choose Download Locations for 3D Restoration - Apulum Castrum Principia Basilica v3.0Upload files & Earn Huge Money
SignUp Now

3D Restoration - Apulum Castrum Principia Basilica / Tags

Share 3D Restoration - Apulum Castrum Principia Basilica At Social Media