A2ZAPK

Fiszki Polityki2.1.22

Fiszki Polityki v2.1.22

Downloads: 1961


Free

Fiszki Polityki / Specifications

Fiszki Polityki / Screenshots

Fiszki Polityki 2.1.22
Loading... Fiszki Polityki 2.1.22
Loading... Fiszki Polityki 2.1.22
Loading... Fiszki Polityki 2.1.22
Loading... Fiszki Polityki 2.1.22
Loading... Fiszki Polityki 2.1.22

Fiszki Polityki / Video Trailer or Demo

Fiszki Polityki / Description

Prenumerujesz cyfrową POLITYKĘ? Korzystaj z Fiszek bez dodatkowych opłat. Wystarczy że zalogujesz się w Fiszkach na ten sam adres e-mail co w serwisie Polityka.pl

CZYM SĄ FISZKI?

To codzienne podsumowania najważniejszych wydarzeń oraz ciekawe i wartościowe artykuły: Polska świat psychologia ekologia technologie rynek kultura zdrowie.

Wszystko to w postaci przyjemnych dla oka (i kciuka) wirtualnych fiszek. Bez reklam i bez szumu informacyjnego.

ILE TO KOSZTUJE?

Fiszki dostępne są w ramach cyfrowej prenumeraty POLITYKI już od 1999 zł miesięcznie.

Możesz też wykupić dostęp do samych Fiszek:
30 dni bezpłatnego trialu | 9 zł za miesiąc | 25 zł za kwartał | 87 zł za rok
Are you subscribing to a digital POLICY? Use Flashcards at no extra charge. All you have to do is log in to Fiszki to the same email address as on Polityka.pl

WHAT ARE FISCASES?

These are daily summaries of the most important events as well as interesting and valuable articles: Poland the world psychology ecology technologies the market culture and health.

All this in the form of eye-catching (and thumb) virtual flashcards. No ads and no information noise.

HOW MUCH IT COSTS?

Flashcards are available as part of the POLITYKA digital subscription from PLN 19.99 per month.

You can also buy access to the Flashcards themselves:
30 days free trial PLN 9 per month PLN 25 per quarter 87 PLN for a year

Show More >

Fiszki Polityki / What's New in v2.1.22

Poprawki dotyczące logowania do Fiszek (dziękujemy za zgłoszenia!)

Choose Download Locations for Fiszki Polityki v2.1.22Upload files & Earn Huge Money
SignUp Now

Fiszki Polityki / Tags

Share Fiszki Polityki At Social Media